Hyfer Urea ( 46-0-0 )

Hyfer Urea Coated Fertilizer

Ang HYFER UREA ay isang uri ng urea ay sangkap may natural at SUSTAINED RELEASED FORMULA na mas matipid gamitin kumpara sa ordinaryong urea.

Mga benepisyong nagagawa ng HYFER UREA sa mga pananim;

1. Mahaba ang panahon na nananatiling berde ang halaman kumpara sa ginamitan ng ordinaryong urea.

 

2. Napipigilan ang mabilis na pagtakas ng nitrogen kaya hindi naaaksaya ang urea at doble ang bisa nito (Sustained Released Formula).

 

3. Dahil sa mabilis na pagdami ng mabubuting mikrobyo sa lupa, mabilis din ang paglaki ng ating tanim.

 

4. Naiiwasan ang agad na pag-asim ng lupa dulot ng “filler/carrier” na ginagamit sa urea. Ang urea ay may 54% sangkap na walang pakinabang at nagiging dahilan ng mabilis na pag-asim ng lupa.

 

5. Higit sa lahat, dulot nito’y katipiran sa paggamit ng abono kung kaya’t dagdag benipisyong financial sa ating mga magsasaka.

Hyfer Urea (25kg)

  • Limang porsiyento (5%) lamang ang nasasayang kaya may 10.925 Kgs. sa 25 Kgs. at 21.85 Kgs. sa 50 Kgs. na nitrogen ang nagagamit ng pananim mula sa HYFER UREA.

 

  • May “sustained release” ng nitrogen kaya tumatagal at tuloy-tuloy ang pagbeberde ng dahon sa loob ng 21-30 araw.

 

  • Mabilis ang paglaki at naiiwasan ang mabilis na pag-asim ng lupa.

 

  • Pinalalakas at pinahahaba din ang bisa ng nitrogen mula sa ibang abono na ihahalo gaya ng 14-14-14 o 16-20-0.

 

  • Mura, magaan, epektibo kaya mas ekonomikal gamitin.

Ordinary Urea (50kg)

  • Anim napu’t limang porsiyento (65%) ang nasasayang kaya may 8.05 Kgs. lamang ng nitrogen ang nagagamit ng pananim mula sa 50 Kgs. na Ordinaryong Urea.

 

  • Walang “coating” kaya mabilis ang pagsingaw ng nitrogen kaya tumatagal lamang ng 10-14 araw ang epekto.

 

  • Malambot at “nagmamala-kutsay” ang dahon ng pananim at nagiging kaaya-aya sa mga insekto/fungus. Dagdag gastos sa paggamit ng pamatay peste.

 

  • Walang dagdag epekto sa mga ihahalong abono na may nitrogen.

 

  • Magastos, mabigat buhatin kaya hindi ekonomikal gamitin.
This website uses cookies to improve user experience. By using our website, you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.
Learn More
close-image