Hyfer Complete ( 14-14-14 )

Hyfer Complete Coated Fertilizer

Ang HYFER COMPLETE ay isang uri ng pataba (14-14-14) ay may natural sangkap at SUSTAINED RELEASED FORMULA na may mahabang bisa o epekto sa inyong pananim kung ihahambing sa regular na abono na ginagamit.

Mga katangian at benepisyong nagagawa ng HYFER COMPLETE (14-14-14) sa mga pananim;

1. Mas epektibong gamitin kumpara sa regular na abonong 14-14-14.

 

2. Napipigilan ang mabilis na pagkawala ng nitrogen, phosphorus at potassium kaya hindi naaaksaya at doble ang bisa nito (Sustained Released Formula).

 

3. Karagdagang nutrisyon sa ating mga pananim at masaganang ani ang dulot nito.

 

4. Mas pinapabilis at pinahaba ang bisa para sa epektibong pagsasaka.

 

5. Ekonomikal gamitin at nagtataglay ng angkop na sangkap para sa palay, mais at iba pang pananim.

 

6. Magandang bulas at magandang pangangatawan ng ating pananim kaya naman malayo sa anumang sakit.

 

7. Higit sa lahat, dulot nito’y katipiran sa paggamit ng abono kung kaya’t dagdag benipisyong financial sa ating mga magsasaka.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website, you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.
Learn More
close-image