Hyfer Ammosul ( 21-0-0 )

Hyfer Ammosul Coated Fertilizer

Ang HYFER AMMOSUL o HYFER AMMONIUM SULFATE ay isang uri ng pataba ( 21-0-0 ) na may natural na sangkap at SUSTAINED RELEASED FORMULA na mas matipid gamitin kumpara sa ordinaryong abono.

Mga katangian at benepisyong nagagawa ng HYFER AMMOSUL (21-0-0) sa mga pananim;

1. Mas angat kumpara sa ibang nitrogen fertilizer sa pamamagitan ng cumulative cost of nitrogen at sulfur na kailangan ng ating pananim.

 

2. Napipigilan ang mabilis na pagkawala ng nitrogen at sulfur kaya hindi naaaksaya at doble ang bisa nito (Sustained Released Formula).

 

3. Tumutulong ito sa pag-neutral ng acid soil sa pamamagitan ng (above pH 7.0) upang mapanatili ang sustansya na kailangan ng ating mga pananim para magakaroon ng masaganang ani.

 

4. Mas pinapabilis ang pagdami ng mga mabubuting mikrobyo sa lupa dahil sa neutral acid at alkaline soil (above pH 7.0).

 

5. Ang Hyfer Ammosul o 21-0-0 ay organically coated fertilizer, kaya hindi nawawala ang bisa nito kahit sa mahabang panahong pag-storage.

 

6. Ekonomikal gamitin at nagtataglay ng angkop na nutrients para sa mga halaman o pananim.

 

7. Higit sa lahat, dulot nito’y katipiran sa paggamit ng abono kung kaya’t dagdag benipisyong financial sa ating mga magsasaka

This website uses cookies to improve user experience. By using our website, you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.
Learn More
close-image