Hyfer Ammophos ( 16-20-0 )

Ang HYFER AMMOPHOS o MONOAMMONIUM PHOSPHATE ay isang uri ng pataba (16-20-0-13s) na may natural na sangkap at SUSTAINED RELEASED FORMULA na may mahabang bisa o epekto sa inyong pananim kung ihahambing sa regular na abono na ginagamit.

Hyfer Ammophos Coated Fertilizer

Mga katangian at benepisyong nagagawa ng HYFER AMMOPHOS (16-20-0) sa mga pananim;

1. Maaring gamitin bilang paunang pataba sa paghahanda ng lupang pagtataniman.

 

2. Napipigilan ang mabilis na pagkawala ng nitrogen, phosphorus at sulfur kaya hindi naaaksaya at doble ang bisa nito (Sustained Released Formula).

 

3. Maari din itong gamitin para mapatibay ang pananim na nangangailangan ng sulfur, nitrogen at phosphorus.

 

4. Pinapanatili din nito ang tibay at pamemerde ng halaman at nakakatulong sa pagpapaugat ng halaman upang mapatibay ito laban sa drought o tagtuyot.

 

5. Ekonomikal gamitin at nagtataglay ng angkop na nutrients para sa mga halaman o pananim.

 

6. Higit sa lahat, dulot nito’y katipiran sa paggamit ng abono kung kaya’t dagdag benipisyong financial sa ating mga magsasaka.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website, you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.
Learn More
close-image